AVHTT® Rideterapeut uddannelsen

AVHTT® Rideterapeut uddannelsen er sammensat så den er velfunderet både teoretisk og praktisk.

Formål med uddannelsen er at uddanne rideterapeuter der fagligt, teoretisk og praktisk har et højt professionelt niveau og er velfunderet inden for området terapeutisk virksomhed.

Den pædagogiske og terapeutisk del, her under de psykoterapeutiske retninger danner fundamentet i rideterapeut uddannelsen, og giver den studerende indsigt i grundlæggende pædagogik, der sammen med terapeutiske teorier gør eleven i stand til arbejde praktisk og konstruktivt inden for rideterapeutisk virksomhed.

Samtidig giver den praktisk del, der omhandler både træning af hest og relation til elev/klient, mulighed for at omsætte teorier til praksis i et konstruktivt læringmiljø.

Rideterapeut uddannelsen er delt i et grundforløb og en overbygning i alt 662 undervisnings lektioner.

Forkundskaber:

Undervisningen er tilrettelagt så alle kan deltage, dog stilles der krav om en vis erfaring med heste og/eller ponyer.

Inden påbegyndelsen af Rideterapeut Grunduddannelse teoretiske modul skal alle E- moduler være godkendt og afsluttet, eller der skal være  godkendt merit.

E 7 Pædagogisk grundmodul  (16 lektioner) e-learning

E 8 Kendskab til almen psykologi og filosofi (16 lektioner) e-learning

E 9 Terapeutisk grundmodul (16 lektioner) e-learning

AVHTT® Rideterapeut grunduddannelse (del 1) : (ialt 274 timer)

Indeholder:

G 1.1,2 Træning af terapihest og pony (32 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 2 Kommunikation og planlægning af undervisning og terapeutisk arbejde (16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 3 Førstehjælp og alternativ førstehjælp til hest og pony (16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O 1-8 Teoretisk modul  (del 1) (128 lektioner)  Tilstedeværelses undervisning

G 5 Andre alternative behandlingsformer (16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 6 Klinikvejledning  (16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

L 1 Praktik 50 timer

—————

AVHTT® Certificeret og eksamineret Rideterapeut: Overbygning på AVHTT® Rideterapeut Grunduddannelse (ialt 388 timer)

Grunduddannelse til Rideterapeut skal være påbegyndt eller gennemført før overbygning til eksamineret rideterapeut kan påbegyndes.

G 1.3,4 – Træning af terapi hest og pony (32 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 4 Førstehjælpskursus (8 timer) Tilstedeværelses undervisning

G 5 Andre alternative behandlingsformer  (34 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 7 Coaching ( 16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O Teoretisk modul (del 2) (200 lektioner)  speciale – selvstudie incl. vejledning

Psykologi (50 lektioner)

Ialt 662 undervisning lektioner 

Eksamen:  (en gang årligt i august måned)  for at kunne tilmelde sig til eksamen skal alle moduler (nævnt ovenfor) speciale med relevant indhold,  godkendt af læreteamet samt praktik videoer være afleveret og godkendt, senest 1 måned før eksamen samt skal krav om mødepligt være opfyldt.

Efter endt uddannelsen og eksamen opfylder du alle krav for at kunne kalde dig AVHTT® Rideterapeut.

Uddannelsen er baseret på weekend kurser ( lørdag og søndag fra  kl. 09.00 til kl. 17.00)

Forsikring under uddannelse:

Som studerende på AVHTT® rideterapeut grunduddannelse og AVHTT® eksamineret rideterapeut uddannelsen er du erhvervs ansvarsforsikret når du arbejder på skolen af skolens medlemskab af Dansk Behandlerforbund og du har mulighed for at tilmelde dig foreningen dansk behandlerforbund samt kan du også tilmelde dig  HETI, den internationale organisation for Rideterapi, hvor Rideterapeut Skolen er skolemedlem.