R- Eksamens modul

Eksamens modulet indeholder ud over nedenstående eksame også vejlednings timer, der efter aftale kan læses enten over en weekend eller som 2 enkelt dage. (16 lektioner) 

Tilmelding til eksamen kan først ske når alle moduler (G,O,P moduler – 330 lektioner) og alle 12 skriftlige projekter er godkendt

Til eksamen udarbejdes en selvstændig og selvvalgt skriftlig opgave på min 15 sider (skrift størrelse 12) efter godkendt problemformulering – se studiehåndbogen for yderligere information- Skal være afleveret til skolen i papirform senest 30 dage før forventet eksamen. 

Eksamens form:

  •  Den selvvalgte skriftelige opgave fremlægges (30 min) der stille uddybende spørgsmål (20-30 min) fra eksaminator og censor.

 

  • Selvvalgt praktisk opgave af min. 10 og max 15 minutters varighed  der afspejler den praktisk forståelse for det rideterapeutiske arbejde. Rideterapeut skolen kan stille hest til rådighed hvis ønskes – eksaminanden er dog ansvarlig for at medbringe elev

 

Eksamen afholdes med ekstern censor