JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Merit, Dispensationer og Mødepligt

Merit:

Generelt skal du kunne fremvise diplom eller eksamens bevis for det modul/område du søger merit for, på minimum samme antal timer. Det vil dog altid være en individuelt vurdering og vi anbefale at du indsender dine beviser i god tid før du tilmelder dig eksamen.

Der kan som udgangspunkt gives merit til følgende moduler:

(Alle merit aftaler skal godkendes og bliver indskrevet i afsluttende eksamens bevis.)

Modul Dokumentation Bemærkninger
Førstehjælpskursus Diplom Må ikke være ældre end 2 år når eksamen til rideterapeut påbegyndes
Førstehjælp og alternativ førstehjælp til hest og pony Diplom/eksamens bevis Bestået uddannelse målrettet behandling af heste
Kommunikation i rideundervisningen Diplom DRF-ridelærer uddannelsen
Kendskab til andre alternative behandlingsformer modul 2 og 3 Diplom/Eksamesbevis Anden aktør godkendt af sundhedsstyrelsen - RAB-godkendt
Pædagogisk Grundmodul Diplom/Eksamensbevis Lærer uddannet - Pædagogisk uddannelse
Kendskab til almen psykologi og filosofi Diplom/Eksamenbevis HHX/STX med faget psykologi
Terapeutisk Grundmodul Diplom/eksamensbevis Bestået alternativ eller komplementær uddannelse
Psykologi (50 timer) Diplom Lærer og pædagog uddannelsen - Godkendt e-learning bureau - Anden aktør på min 50 timer
Træning af terapi hest og pony G1.1 og G1.2 eksamensbevis/diplom Træner uddannelse målrettet træning af hesten.

Der kan IKKE gives Merit til følgende moduler og kurser uanset eksamensbeviser eller diplomer: 

Modul
Teoretisk modul Praktik
Træning af terapi hest og pony 1.3 og 1.4 Klinikvejledning
Kendskab til alternative behandlingsformer modul 1 Fordybelse 12 projekter afleveret og godkendt

Dispensationer: 

Dispensation for visse ændringer af uddannelsen kan gives efter aftale, dog kan der aldrig dispenseres for den praktisk del.

Eksempler på dispensationer:

Har den studerende svært ved at honorer den skriftlige del (12 opgaver og selvvalgt skriftlig opgave) kan Rideterapeut Skolens lærerteam samme med eleven aftale alternativ afleveringer fx: lydfil eller video

Mødepligt:

Der er mødepligt til alle weekender dog accepteres et fravær på 5% og der kan dispenseres for yderligere 5% mod aflevering af lægeerklæring (udgift afholdes af eleven selv)