Merit, Dispensationer og Mødepligt

Merit:

Generelt skal du kunne fremvise diplom eller eksamens bevis for det modul/område du søger merit for, på minimum samme antal timer. Det vil dog altid være en individuelt vurdering og vi anbefale at du indsender dine beviser i god tid før du tilmelder dig eksamen.

Der kan som udgangspunkt gives merit til følgende moduler:

(Alle merit aftaler skal godkendes og bliver indskrevet i afsluttende eksamens bevis.)

Modul Dokumentation Bemærkninger
Førstehjælpskursus Diplom Må ikke være ældre end 2 år når eksamen til rideterapeut påbegyndes
Førstehjælp og alternativ førstehjælp til hest og pony Diplom/eksamens bevis Bestået uddannelse målrettet behandling af heste
Kommunikation i rideundervisningen Diplom DRF-ridelærer uddannelsen
Kendskab til andre alternative behandlingsformer modul 2 og 3 Diplom/Eksamesbevis Anden aktør godkendt af sundhedsstyrelsen - RAB-godkendt
Pædagogisk Grundmodul Diplom/Eksamensbevis Lærer uddannet - Pædagogisk uddannelse
Kendskab til almen psykologi og filosofi Diplom/Eksamenbevis HHX/STX med faget psykologi
Terapeutisk Grundmodul Diplom/eksamensbevis Bestået alternativ eller komplementær uddannelse
Psykologi (50 timer) Diplom Lærer og pædagog uddannelsen - Godkendt e-learning bureau - Anden aktør på min 50 timer
Træning af terapi hest og pony G1.1 og G1.2 eksamensbevis/diplom Træner uddannelse målrettet træning af hesten.

Der kan IKKE gives Merit til følgende moduler og kurser uanset eksamensbeviser eller diplomer: 

Modul
Teoretisk modul Praktik
Træning af terapi hest og pony 1.3 og 1.4 Klinikvejledning
Kendskab til alternative behandlingsformer modul 1 Fordybelse 12 projekter afleveret og godkendt

Dispensationer: 

Dispensation for visse ændringer af uddannelsen kan gives efter aftale, dog kan der aldrig dispenseres for den praktisk del.

Eksempler på dispensationer:

Har den studerende svært ved at honorer den skriftlige del (12 opgaver og selvvalgt skriftlig opgave) kan Rideterapeut Skolens lærerteam samme med eleven aftale alternativ afleveringer fx: lydfil eller video

Mødepligt:

Der er mødepligt til alle weekender dog accepteres et fravær på 5% og der kan dispenseres for yderligere 5% mod aflevering af lægeerklæring (udgift afholdes af eleven selv)