Terapeutisk Grundmodul

Er tilrettelagt for at give studerende,  der ikke har har kendskab til komplementær / alternativ behandling på behandler niveau et indblik i terapeutisk virksomhed.

Modulet er tilrettelagt som e-learning, men med samme grundige og professionelle tilgang til stoffet som havde den studerende været på skolen.

Den studerende kan alle hverdage komme i kontakt med studievejleder/ansvarlig lærer enten på mail eller på telefon mellem kl. 08.00 og 10.00