Hvad er Rideterapi

Ride og Hippoterapi dækker det terapeutiske arbejde der opstår når hesten indgår som værktøj eller middel i et konstruktivt terapeutisk og pædagogisk samspil, hvor arbejdet og samværet med hesten, for klienten,  bliver det primære i det terapeutiske arbejde.

Rideterapi og hippoterapi bygge på special kompenserende pædagogik og træning  i samspil med  grundlæggende terapeutisk arbejde.

Rideterapi og Hippoterapi gør det terapeutiske arbejde til klientens egen handling og giver klienten fornemmelen af eget arbejde/ egen handling  skaber succes og åbner for videre udvikling.

Rideterapi  og hippoterapi er et behandlings og terapi forløb, der kan være både af kortere og længere varighed, der kan udøves med klienten alene eller i en gruppe.

Målet med rideterapi og hippoterap er ikke nødvendigvis at ride, men at bruge samværet med dyrene terapeutisk, at træne og udvikle kognitive, sociale og emotionelle færdigheder, samt opøve strategier for en bedre funktioneret hverdag.

Hestens bevægelser og  samtaleterapi med behandleren indgår som et hele og sammen arbejder vi os i fællesskab gennem rutiner, som optimerer den enkelte.

Hesten er redskabet, der i alle situationer er ærlig og inviterende – Træningen af hesten er vigtigt, da den i alle situationer skal være stabil og pålidelig –

Hesten er terapeutens værktøj og dermed er det terapeutens fornemmeste opgave at kende sin hest, samt at træne den til de udfordringer den møder i sit arbejde med klienter.

Et terapi forløb er individuelt og bliver tilrettelagt med focus på den enkeltes specielle  og individuelle situation.

Terapeutens faglighed er en vigtigt del,  den pædagogisk og den terapeutisk del skal i samspil danner grundlaget for at kunne arbejde seriøst.

Målgruppen for rideterapi og hippoterapi er børn, unge og voksne med psykosociale problematikker som fx. adhd, autisme, aspergers, indlæringsvanskeligheder og sociale ubalancer, samt har klienter med fx.: PSTD,  motoriske problematikker, selvværd og selvtillid problematikker, angst, sociale fobier og spiseforstyrelser stor glæde af enten Rideterapi eller Hippoterapi som støtte terapi til anden behandling.