Førstehjælpskursus

Rideterapeut skolen har fået mulighed for at udbyde Førstehjælpes kursus, der er målrette personer der arbejder med eller har omgang på heste og ridesteder i samarbejde med anden aktør.

Kurserne bliver afholdt af anden aktør.

Kurset opfylder lovgivningsmæssige krav til undervisning i førstehjælp.

Der udstedes efter endt kursus – Kursus bevis

Kurserne bliver først datosat når der er 10 tilmeldte og bliver meldt ud ca. 1 måned før kursus start til de respektive kursister.

Kurserne er tilgængelige for alle