AVHTT®RIDETERAPEUT GRUNDUDDANNELSE

AVHTT® Rideterapeut grunduddannelsen er sammensat så den er velfunderet både teoretisk og praktisk.

Formål med uddannelsen er at uddanne rideterapeuter der fagligt, teoretisk og praktisk har et højt professionelt niveau og er velfunderet inden for området terapeutisk virksomhed.

Den pædagogiske og terapeutisk del, herunder de psykoterapeutiske retninger danner fundamentet i rideterapeut uddannelsen, og giver den studerende indsigt i grundlæggende pædagogik, der sammen med terapeutiske teorier gør eleven i stand til arbejde praktisk og konstruktivt inden for rideterapeutisk virksomhed.

Samtidig giver den praktisk del, der omhandler både træning af hest og relation til elev/klient, mulighed for at omsætte teorier til praksis i et konstruktivt læringmiljø.

AVHTT® Rideterapeut grunduddannelse (del 1) : (ialt 250 timer)

Indeholder:

G 1.1,2,3,4 Træning af terapi hest og pony

Tilstedeværelses undervisning

G 2 Kommunikation og planlægning af undervisning og terapeutisk arbejde

(16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 3 Førstehjælp til hest og pony

(16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O 1-8 Teoretisk modul  (del 1)

(128 lektioner)  Tilstedeværelses undervisning eller online- e-learning

L 1 Praktik

50 timer

Du kan selv bestemme over hvor lang tid du vil tage uddannelsen og om du vil købe hele uddannelsen med det samme eller købe enkelt kurser, det er helt op til dig selv.