Kendskab til andre alternative behandlingformer.

E-Learning

Som terapeut skal du have din egen værktøjskasse i orden, det er vigtigt, at du kender forskellige alternative behandlingsformer du evt. kan henvise til samt skal du være informeret, når og hvis din klient har modtaget anden alternativ behandling inden for den nærmeste tid. Som terapeut i dag, skal vi være velinformeret og have kendskabt til andre alternative behandlingformer ud over vores egen branche. På AVHTT®Uddannelser har vi valgt de meste almindelige og kendte behandlingsformer.

Kurset henvender sig til kommende terapeuter, der er under uddannelse på AVHTT® Uddannelser og ønsker certificering, samt eksterne terapeuter der arbejder med både dyr og mennesker og som ønsker at kunne opfylde krav til medlemskab af en branche forening.

Kursets opbygning:

Kurset er opbygget i lektioner, der skal individuelt afsluttes  før en ny lektion kan begyndes.

Hver lektion, indeholder materiale, der giver et indblik i den enkelte behandingsform vi arbejder med. Både en teoretisk og en praktisk (video) gennemgang. Lektionen afsluttes med en række spørgsmål.

Afsluttende opgave:

Der skal udarbejdes en afsluttende selvvalgt case, på baggrund af det gennemgående materiale samt må der bruges informationer fra internettet fx. branche foreninger, arbejdende terapeuter, videnskab.dk osv. Denne skal godkendes af AVHTT®teamet før du modtager dit diplom.

Diplom

Du modtager diplom fra AVHTT®Uddannelser når du har fået godkendt din afsluttende opgave.